Reduceri!

America visului românesc – Vol. 2

53,55 lei (TVA inclusă)

Autor: Anca Sîrghie

Editura DAS, Sibiu, 2019, 482 pagini.

ISBN 978-606-94252-3-7

În stoc

Descriere

CUVÂNT ÎNAINTE

de Mihaela Albu

 

Pe Anca Sîrghie, autoarea cărții memorialistice America visului românesc, ajunsă la al II-lea volum, nu pot preciza cu exactitate de când o cunosc, dar o revăd în amintire la Universitatea americană Harvard din iarna anului 2007, când, la mijloc de ianuarie, am participat împreună la un simpozion internațional. Un an mai târziu, în vara lui 2008, ne-am reîntâlnit la Congresul internațional ISSEI, organizat de Universitatea din Helsinki, Finlanda. Nu a fost nevoie de mai mult ca să constatăm că preocupările noastre profesionale se intersectează.

Absolventă a Facultății  de Filologie din Cluj în promoția care a dat literaturii române pe poeții Ana Blandiana, Gheorghe Pituț, Ioan Alexandru, Rodica Marian, Antonia Bodea și alții, pe prozatorii Vasile Avram și  Cornel Nistea, alături de universitarii Mircea Muthu, Ion Cuceu, Ion Vartic și de regizorul Mircea Cornișteanu, împreună cu o întreagă pleiadă de profesori de limba și literatura română care au învățat numeroase promoții de elevi în școlile din întreaga țară, Anca Sîrghie a totalizat 51 ani de activitate didactică neîntreruptă la catedră. Cu o energie demnă de urmat, pe lângă activitatea didactică, ea s–a dedicat și mânuirii condeiului, semnând studii și articole de cercetare în domeniul istoriei și criticii literare, fiind totodată autoare a unor cronici de spectacol și exegetă a creației lui Radu Stanca. Palmaresul scrierilor sale însumează cursuri universitare, monografii și cărți în care prezintă opere ale  scriitorilor români din începuturi până în prezent, fiind prezentă în presa culturală și literară din România și din străinătate cu peste 500 de articole, reportaje și eseuri.

Am constatat apoi că în planul cercetării literare aveam câteva puncte comune, cel mai important dintre ele fiind cel al studierii diasporei românilor americani. De aceea, alături de Dan Anghelescu și Marin Diaconu, la Târgul de carte „Gaudeamus” organizat la București în 2017, m-am numărat printre prezentatorii primului volum al acestei cărți, sugestiv intitulate America visului românesc.

Desele vizite pe care autoarea le face peste Atlantic m-au determinat să cred încă de atunci că vor urma și alte volume, care să poată îmbogăți imaginea construită caleidoscopic a vieții conaționalilor noștri din Lumea Nouă, într-o optică deschisă și dinamică. Și așa s-a întâmplat. Acest al doilea tom, în cele șase capitole ale sale, completează, ca într-un puzzle, povestea inițială a aproximativ acelorași comunități de conaționali.

Aceste comunități de români trăitori peste Atlantic, fie în SUA, fie în Canada, sunt prezentate în reportaje care vorbesc despre tradițiile victoriene din Coudersport Pennsylvania, despre inițiativele lor culturale, cum sunt cele din Denver, Colorado sau din Windsor, Canada, cu evenimente literare, care uneori sunt de-a dreptul spectaculoase ca deschidere și semnificație. Aș aminti în acest sens Simpozionul internațional dedicat anual lui Mihai Eminescu la New York de către neobositul preot, profesor și scriitor Theodor Damian. Sunt consemnate de asemenea conferințele literare ale autoarei de la Canton Mi, Cleveland Oh. ori de la Câmpul Românesc din Hamilton, Canada, ca și cele de la Ambasada României din Ottawa, cu prilejul participării la o frumoasă aniversare a Asociației Scriitorilor Români din Canada. La societățile românilor din Montreal, Canada, a revenit în mai mulți ani, ca și la Cenaclul literar „Mihai Eminescu” din Toronto, Canada.   O asemenea ubicuitate asigură scriitoarei posibilitatea de a panorama fenomenul cultural românesc surprins în câteva momente de-a dreptul reprezentative, de unde și valoarea documentară intrinsecă a celor două volume, intitulate, cum am amintit, America visului românesc.

Autoarea nu copiază în volumul al doilea structura celui dintâi, ci, pe baza ei, o completează cu noi capitole.

Aidoma primului volum, Anca Sîrghie pornește de la un capitol de reportaje, în care se reface pas cu pas drumul parcurs de la cea dintâi descindere pe pământ american din 2001-2002, când a  vizitat câteva universități de pe Coasta de Est a Americii, unele licee, cât și cea mai mică școală a statului Pennsylvania, ajungând până la anul acesta, 2019, care a debutat și el cu mai multe conferințe și lansări de carte în America. În lumea celor mici scriitoarea sibiancă pătrunde nu numai în școli, ci și cu ocazia unui festival internațional organizat în America, iar reportajul scris apoi se va numi Copiii lumii dansează în Michigan. Cele mai multe texte ale capitolului marchează însă evenimente literare, cum sunt cele de la câteva cenacluri literare românești din spațiul nord-american. O constantă este orașul New York, unde, la recentele sale lansări de carte, au participat intelectuali de frunte ca profesorii universitari Ștefan Stoenescu, Theodor Damian, Doru Tsaganea, Valentina Ciaprazi, criticul literar M. N. Rusu, consulul general al României în SUA Cătălin Dancu și ministrul consilier Călin Ancuța. Satisfacția unui scriitor din România de a-și vedea cărțile prezentate în fața publicului din diaspora își găsește corespondentul în interesul elitei conaționalilor noștri pentru noutățile literare apărute în țară. Lecturând aceste reportaje literare, bogate ca informație, cititorul își poate constitui o imagine concludentă a dialogului pe care, oriunde s-au stabilit pe harta Americii, românii îl poartă cu țara-mamă.

Congresului ARA autoarea îi dedică de asemenea pagini relevante din convingerea că este utilă oricărui român o documentare despre cel mai înalt for științific al comunității noastre de pe un mal și de pe celălalt al Atlanticului, în egală măsură. Un titlu ca Surprizele reuniunii literare dedicate Anei Blandiana la Cleveland Ohio este mai mult decât edificator pentru tema pe care a tratat-o în cel mai recent turneu de conferințe literare prin S.U.A și Canada. Atunci când o permit, teme ca cele tratate în reportajele O tragică Valentine’s Day în Florida, Sibiul prezent la Hora Unirii de la New York, duc la o depășire a tiparelor speciei publicistice prin trăire sensibilă. Și astfel, reportajele volumului trimit către literatura propriu-zisă.

Dacă în capitolul Reportaje, lectorul poate descoperi o informație directă referitoare la românitatea din diferite puncte cardinale, următorul capitol, intitulat Studii literare și eseuri, tinde spre adâncimea analizei. Autoarea face loc prezentării câtorva conferințe rostite în plenul reuniunilor culturale sau publicate în presa românească din America. Amenințat de o grea uitare, poetul Vasile Alecsandri este astfel descoperit în cercetarea autoarei dintr-un unghi nou. Un loc special îi este asigurat lui Mihai Eminescu, privit nu atât ca poet, ci prin prisma inedită a publicistului, care, fie că se referă la unitatea de neam a românilor, fie la rolul pe care îl au Biserica și Școala în edificarea spirituală și morală a neamului românesc, el dovedește a fi fost o conștiință care percutează la imperativele politice și la cele social-culturale ale timpului său. Desigur că pivotul general este și aici observația proiectată asupra românilor Lumii Noi, un text  fiind dedicat Cenaclului literar românesc „Mircea Eliade” din Denver, Colorado. Scriitoarea folosește ironia atunci când își intitulează un eseu Nu mor caii când vor câinii. În atenția poetei Doina Uricaru.

Fără să rămână cantonată în fruntariile literaturii române clasice, autoarea trasează și un pod imaginar din nordul Americii spre literatura argentiniană, unde Alina Diaconu, autoarea unor romane, volume de poezii, eseuri, aforisme etc, nu uită că originea ei este românească.

De o cu totul altă factură este studiul Avantaje și dezavantaje ale învățământului primar american, de care universitara de la Sibiu s-a apropiat  documentându-se la fața locului, asistând la orele de școală în statul Michigan.

În ciuda diversității temelor abordate, nota unificatoare a capitolului al II-lea o constituie prezența unui solid aparat critic la studiile publicate. Suntem, fără îndoială, ca și în capitolul al III–lea, dedicat Recenziilor de carte din diaspora, unde se prezintă creații recente ale Alinei Diaconu, cea mai apreciată scriitoare de origine română din America Latină, sau cele ale Milenei Muntean  ori ale Veronicăi Pavel Lerner, ambele din Toronto, Canada, în zona ce atestă prin excelență calitatea autoarei de istoric și critic literar.

O altă secvență a volumului de față o constituie capitolul Interviuri și dialoguri. Conversația este purtată cu personalități foarte diferite – de la membri ai corpului diplomatic, fie ambasadori sau consuli,  ori profesori universitari, ca doamna Fotino, la poeți prestigioși, cum este Th. Damian, sau oameni de inițiativă ca Dumitru Răchitan, toți apărându-ne interesanți ca destine emblematice ale diasporei noastre americane. Pline de miez ideatic sunt și  dialogurile cu cei din țară, ca Ana Blandiana din capitală  sau Silvia Macrea de la Sibiu, care vorbesc despre America, despre zone pe care le-au vizitat dânsele sau înaintașii lor. Acesta este capitolul cel mai bogat, în măsură să configureze societatea românilor americani, pe orizontala condițiilor sociale, a  profesiilor, și pe verticala destinului celor plecați din patria-mamă.  Destine dramatice, cutremurătoare, cu împliniri, nu de puține ori, la nivel înalt, chiar academic. Alții au stagnat profesional, dar s-au împlinit pe plan uman și familial, căci malaxorul Lumii Noi este activ atunci când visurile românilor se confruntă cu realitatea aspră a edificării Americii moderne.

Ceea ce apreciez ca foarte interesant este maniera intervievării folosite de autoare. Ușor de remarcat este faptul că nu totdeauna se pun întrebările la modul clasic, ci, în funcție de personalitatea intervievatului. Anca Sîrghie realizează un dialog ce devine relevant pentru amândoi partenerii de conversație.

De o noutate absolută este capitolul Ecouri, conceput ca o oglindă reverberantă  a  experienței americane trăite de scriitoare. El a apărut în noul volum din nevoia de a reflecta reacția diasporei la popasurile culturale ale autoarei, la cărțile lansate, la conferințele ținute. De aici  și structura bogată a subcapitolelor consacrate interviurilor care i s-au luat, recenziilor la cărțile lansate. Interesant de aflat este faptul că de cele mai multe ori lansările de carte în spațiul american le-au precedat pe cele din România. Există în acest capitol al privirii în oglindă chiar și un grupaj de reportaje despre evenimentele lansărilor de carte organizate pe pământ american, reportaje semnate de alți participanți, cei mai mulți  români americani din SUA și Canada.

Volumul al II-lea al cărții America visului românesc se încheie cu o Retrospectivă în imagini, alcătuită de autoare din convingerea că textele publicate nu reușesc poate să reflecte îndeajuns bogăția experienței transatlantice pe care a trăit-o în cele aproape două decenii de descinderi în Lumea Nouă.

Structura cărții o consider mai așezată ca la primul volum. Adică este America privită prin lentila unui musafir venit din România, pe linia vechilor memorialiști, dar fără ambiția unui jurnal consecvent. De aici impresia de caleidoscop, de panoramare, de mozaic. Faptul că la capitolul Ecouri comentariile unor conaționali apreciază aportul scriitoarei Anca Sîrghie, socotită a fi  un ambasador al culturii noastre în America, este un argument ineluctabil pentru a așeza cartea memorialistică a autoarei pe linia mediană a dialogului românilor americani cu țara. Așadar, o misiune înaltă, pe cât de nobilă, pe atât de necesară în plan practic, este aceea a potențării legăturilor României la început de secol al XXI-lea cu diaspora sa americană.

Adresată în egală măsură compatrioților din țară, ca și celor din diaspora, noua carte memorialistică a Ancăi Sîrghie deține o densă informație nu numai turistică, dar și culturală, dezvăluind o bogăție de activități științifice și artistice ale românilor de pe continentul american, toate fiind menite să le conserve identitatea națională.

~**~

Informații suplimentare

Greutate 0,6 kg
Dimensiuni 21 × 14,5 × 4 cm
Timp de livrare

Livrare imediată (în 24 – 48 ore)

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „America visului românesc – Vol. 2”

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.