Tipărituri diverse

Articole tipografice diverse, de la Tipografia DAS: tipizate contabile, administrative, juridice, școlare, personalizate și/sau nepersonalizate, broșuri, fluturași, afișe, bannere, cărți, cataloage de prezentare etc..