Articole SSM și SU

Categoria Articole SSM și SU conține produse din sfera signalisticii și evidenței de specialitate: indicatoare de informare, de interdicție, de avertizare, de obligativitate, marcaje și tipizate, din materiale și cu destinații de amplasament diferite.

Știați că?

Potrivit statisticilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM), la nivel mondial, aproximativ 6400 persoane își pierd viața zilnic în accidente de muncă. Anual, peste 313 milioane lucrători rămân în incapacitate de muncă parțială sau totală, ca urmare a acestor accidente sau datorită bolilor profesionale.

Viaţa și/sau capacitatea de muncă a multora dintre aceste persoane putea fi salvată dacă riscurile de la locurile de muncă ar fi fost gestionate corect. Cifrele de mai sus ar fi fost mult mai mici dacă ar fi fost aplicate măsuri specifice diminuării acestor riscuri. Instituțiile și/sau companiile implicate și-au pierdut personalul calificat datorită accidentelor de muncă și a bolilor profesionale. În plus, au suportat și cheltuielile reparatorii generate în urma acestor evenimente nefericite.

Pentru orice firmă, este dificilă recuperarea în urma unor accidente/ incidente SSM. Iată de ce:

  • lucrătorii de bază nu pot fi înlocuiți așa ușor;
  • incidentul/ accidentul poate conduce chiar la închiderea firmei;
  • întreruperea activității firmei pe o durată relativ scurtă de timp atrage pierderi;
  • bolile profesionale ale lucrătorilor duc la creșterea absențelor acestora de la locul de muncă;
  • datorită închiderii temporare a firmei, aceasta își poate pierde clienții.

BE SAFE AT WORK.jpg

Așadar, toată lumea are de pierdut dacă neglijează domeniul sănătății și securității în muncă (SSM), precum și cel al prevenirii și protecției în cazul situațiilor de urgență (SU). Angajații, firmele, dar și sistemele naționale de sănătate, toate vor fi afectate.

Ce e de făcut?

SSM și SU reprezintă două dintre cele mai importante domenii de reglementare. Acestea sunt și foarte dezvoltate din punctul de vedere al țintei de adresare: forța de muncă. Cu un scop bine stabilit, sistemele SSM și SU încearcă protejarea vieții, integrității și sănătății, dar și îmbunătățirea eficienței costurilor firmei.

Securitatea și sănătatea în muncă (SSM), prevenirea și protecția în situații de urgență (SU), prin măsurile și mijloacele specifice acestora, încearcă să prevină disfuncțiile sistemului de muncă. Scopul final este acela ca activitățile profesionale să se desfășoare în maximă siguranță, în mod corect și eficient. Astfel, competenta implementare a politicilor SSM și SU în instituția sau firma Dvs, vă poate aduce numeroase avantaje. Iată doar câteva:

  • reducerea riscurilor de producere a accidentelor/incidentelor la locul de muncă;
  • sporirea productivității angajaților dumneavoastră;
  • reducerea absenteismului;
  • îmbunătățirea imaginii firmei.

Ce vă oferă D*A*S Store?

Pentru atingerea acestui obiectiv important, categoria Articole SSM și SU a magazinului nostru online – D*A*S Store – vă stă la dispoziție!

Categoria Articole SSM și SU oferă profesioniștilor din domeniu, instituțiilor și firmelor, dar și persoanelor fizice, tot ceea ce este necesar. Politicile SSM și SU pot fi adresate în mod corespunzător, complet și eficient. O gamă foarte generoasă de produse este pusă aici la dispoziția tuturor celor interesați.

Vă așteptăm!